Subtilní systém lidského těla  Interaktivní obrázek  Klikněte na energetická centra a rámečky.

Muladhára
Svadhisthána
Nábhí
Anáhata
Višudhi
Agja
Sahasrára
Kundaliní
Střední en. dráha, animace vzestupu mateřské energie, tóny ener. center.
Levá energetická dráha MINULOST
Pravá energetická dráha BUDOUCNOST
Kvality: nevinnost, radost, moudrost, cudnost, vnitřní klid, spontánnost, příznivost. Zvuk - Lam.
Kvality: tvořivost, smysl pro estetiku, poznání pravdy, intuice, čistá a vyrovnaná pozornost. Zvuk - Wam.
Kvality: vyrovnanost, klid, mír, spokojenost, celková životní, duševní a materiální rovnováha, pozornost. Zvuk - Ram.
Kvality: odvaha, jistota, ochrana, vřelost, srdečnost, empatie, radost, vyrovnané rodinné vztahy. Zvuk - Jam.
Kvality: kolektivita, stav odpoutaného svědka, diplomacie a komunikace, dobré rozlišování, krásná mluva. Zvuk - Ham.
Kvality: odpuštění, obětavost, osvobození od ega a předsudků, nevinnost spojená s poznáním dobra a zla. Zvuk - Ham.
Kvality: sjednocení, integrace, evoluce, vědomí bez myšlenek, duchovní vzestup. Zvuk - Óm.
Kvality: mateřská síla, čisté přání po duchovním růstu, sebepoznání, náprava energ. center.
Kvality: přání, emoce, zvyklosti, pamět, milosrdnost. Zvuk - Á. Projevy narušení: sebelítost, pocity vinny, žití v minulosti, nechat se ovládat.
Kvality: fyzická a mentální aktivita, Zvuk - Ú. Projevy narušení: hyper- aktivita, málo odpočinku, sklon ovládat druhé, žití pro budoucnost.
Kvality: duchovní růst, evoluce, rovnováha, stabilita, uvědomování si svého hlubšího já a širšího celku. Zjemňování vědomí. Zvuk - Mmm.